Relaties

Kennismaking

Relaties

Ouders

Kinderen

Communicatie

Je hebt je vrouw, je man, vriend of vriendin leren kennen en het klikte. Het klikken gaat vaak op de overeenkomsten. Of, en dat gebeurt ook regelmatig, op de verschillen die dan heel erg aanspreken.

Risiconemend of risicomijdend

De een is bijvoorbeeld meer risiconemend en dat vindt de ander die risicomijdend is wel leuk en ook wel spannend. Naarmate de relatie vordert kan er toch irritatie ontstaan. Beide behoeften staan namelijk haaks op elkaar. In de praktijk kunnen beiden lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De ontstane irritaties en terughoudendheid kunnen dan een wig drijven in de relatie. ‘Ja maar….,’  van de meer risicomijdende, tegenover ‘we doen het gewoon en zien wel’ van de risiconemende. De sterkste wint meestal.

Overzichtzoeker of verschilzoeker

Bij de overzichtzoeker gaat het om het hele verhaal. De helicopterview. De verschilzoeker blijft steken op wat niet goed is. Wanneer deze tegenstelling in kernbehoeften in een relatie voorkomt, dan kan je vaak wachten op irritaties en boosheid. De overzichtzoeker vertelt een verhaal, en de verschilzoeker blijft ‘haken’ op wat niet goed is. Dat kan gebeuren. De verschilzoeker zal echter niet wachten tot het verhaal verteld is, maar onmiddellijk reageren. ‘Het was toch zo en zo’ of ‘volgens mij was het anders’.

Leren, accepteren en rekening houden met elkaar

Je houdt van elkaar maar kunt elkaar ook hevig irriteren. In het verleden had het niet veel zin om te zeggen dat de ander je niet steeds in de rede moest vallen. Het gebeurt toch. Keer op keer.

Met de kennis van de (nu nog) verborgen kernbehoeften is er een mogelijkheid om nog meer tot elkaar te komen. En dat zonder te proberen de ander te overtuigen dat hij of zij niet goed bezig is. Er is geen goed of slecht, enkel een verschil.