Kinderen

Kennismaking

Relaties

Ouders

Kinderen

Communicatie

Ook kinderen hebben verborgen behoeften die merkbaar zijn in gedrag, reacties en communicatie. Onbekendheid met deze materie kan er voor zorgen dat hun hetzelfde overkomt wat jou als kind is overkomen. Bepaalde gebeurtenissen waarin de kernbehoeften van jou haaks stonden op kinderen en volwassenen in jouw omgeving. Onbegrip, miscommunicatie, ruzies, verwijdering en terughoudendheid. In veel gevallen het resultaat van onwetendheid over de kernbehoeften.

Het is natuurlijk niet altijd zo dat alle behoeften van het kindĀ  tegenover die van een volwassene staan. Het komt ook voor dat beiden dezelfde behoefte hebben. Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Een probleem ontstaat wanneer het kind in aanraking komt met een ander die een tegengestelde behoefte heeft, terwijl het kind zich daar niet bewust van is.

Wat kan je als opvoeder met deze kennis

Met de kennis over jouw eigen kernbehoeften kan je nu bij het kind de tegengestelde behoefte herkennen. De herkenning van de kernbehoefte maakt het mogelijk om het kind beter te begrijpen en je hebt een middel om het kind op een andere manier te bereiken. Met deze kennis kan je meer geven.Je hoeft het niet altijd eens te zijn met een kind enĀ  het is zeker niet de bedoeling dat er iemand moet veranderen. Begrip is het sleutelwoord, omdat je met deze kennis weet dat er drie groepen mensen zijn. Je weet dus nooit wat je tegenkomt. En hetzelfde geldt voor het kind en dat kan je overbrengen.