Kennismaking

Kennismaking

Relaties 

Ouders 

Kinderen

 Communicatie

Door de School voor Praktische Menskunde is een nieuwe ontdekking gedaan. De ontdekking van de relatie tussen zes paar tegengestelde behoeften van mensen, die kernbehoeften worden genoemd, en de daaruit voortkomende communicatiepatronen.

Wat zijn kernbehoeften

Kernbehoeften vormen een basis van waaruit iemand zich gedraagt, reageert en communiceert. Deze zijn (nu nog) onbekend en kunnen daardoor voor veel ellende zorgen. Ruzies, terughoudendheid,  verwijdering, irritaties en zelfs scheidingen.

Na het maken van het relatieprofiel wordt in een grafiek duidelijk aangegeven in hoeverre jouw kernbehoeften sturend zijn. Het is mogelijk dat een kernbehoefte tussen elkaar niet zoveel scheelt, maar bij een andere kernbehoefte kan het verschil groot zijn. In die situatie kan er steeds meer afstand ontstaan. Vooral omdat de verschillen in allerlei situaties terug kunnen komen en dat meestal ook doen.

Wat zijn communicatiepatronen

Communicatiepatronen zijn, in tegenstelling tot de kernbehoeften, wel duidelijk zicht- en hoorbaar. Bij iedere kernbehoefte hoort namelijk bepaald gedrag, een manier van reageren en bepaalde communicatie.

Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar eenmaal bekend met jouw eigen kernbehoeften en met die van jouw partner, hoef je eigenlijk alleen maar naar de effecten ervan op jullie relatie te kijken. Dan begrijp je het waarom van de miscommunicatie.

‘Snap me dan’ tegenover ‘snap me dan’

Er is van de kernbehoeften geen sprake van goed of fout. De kennis erover kan heel verhelderend zijn. Verhelderend, omdat er geen sprake is van expres iemand irriteren of dwarszitten. De kernbehoeften zijn immers onbekend. Hoe sterker een bepaalde kernbehoefte aanwezig is, hoe duidelijker de communicatiepatronen zullen zijn. Bij jou en bij de ander.

Deze kennis kan de sleutel tot wederzijds begrip zijn in situaties waarin dat eerst onmogelijk leek. Je hebt hiermee een mogelijkheid  om juist meer naar elkaar te groeien en elkaar aan te vullen, met respect voor de behoeften van de ander. De kernbehoeften die jij ook in je hebt, alleen zijn ze minder sterk aanwezig.