Kernbehoeften en communicatiepatronen

Kennismaking

Relaties

Ouders

Kinderen

Communicatie

Mensgericht is tegengesteld aan productgericht. Een partner met deze behoefte richt zich meer op de ander dan op waar die mee bezig is. In de communicatie richt de aandacht van iemand met deze behoefte zich vooral op de gesprekspartner. ‘Hoe gaat het nu met jou?’ Als de partner niet zo lekker is kan je een vraag verwachten als ‘voel je je al wat beter?’ Gewoon interesse in de ander.

Productgericht is tegengesteld aan mensgericht. Een partner met deze behoefte richt zich meer op een onderwerp. ‘Hoe was het op je werk?’  Als de partner niet zo lekker is kan je een vraag verwachten als ‘Heb je al iets ingenomen?’ Gewoon lekker praktisch.

Teamspeler is tegengesteld aan solist. Bij deze behoefte staan de woorden samen en wij centraal. Samen iets ondernemen, samen op visite gaan, gewoon, zoveel als mogelijk samen. Onderdeel van een team (een relatie)  uitmaken is van primair belang. Het wij-gevoel.

Solist is tegengesteld aan teamspeler. Bij deze behoefte staan  de woorden alleen en ik centraal. Zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn is belangrijk voor de solist. Zich van tijd tot tijd terug kunnen trekken en alleen kunnen zijn, zijn de sleutelwoorden van een solist. 

Risiconemend is tegengesteld aan risicomijdend. De behoefte aan nieuwe situaties en afwisseling zijn sleutelwoorden die horen bij deze behoefte. Een risiconemende partner is naar buiten gericht. Erop afstappen, dynamiek, nieuwsgierigheid, ontdekken en daarbij risico’s lopen is het waarneembaar gedrag.

Risicomijdend is tegengesteld aan risiconemend. Een risicomijdende partner is meer naar binnen gericht. Zekerheid, het voorkomen van moeilijkheden en problemen en het inschatten van risico’s zijn de kenmerken van risicomijdend. Het ja maar… is een communicatieve uiting die bij deze behoefte hoort.

Overzichtzoeker is tegengesteld aan verschilzoeker. Dit betekent dat er behoefte is aan overzicht, de helikopterview. Het hele verhaal en het doel van bezigheden zijn belangrijker dan de puntjes op de i.

Verschilzoeker Is tegengesteld aan overzichtzoeker.  Bij deze behoefte hoort de vaak dwingende wens alles te laten kloppen in een gesprek en in de werkzaamheden.

Resultaatgericht is tegengesteld aan sfeergericht. Het halen van resultaten ligt aan de basis van deze behoefte. Motivatie wordt gehaald uit behaalde resultaten, meer dan uit persoonlijke complimenten. Motivatie en resultaten kunnen halen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Sfeergericht is tegengesteld aan resultaatgericht. De behoefte aan een goede sfeer en persoonlijke aandacht zijn woorden die hierbij horen. Bij een relatie die sfeergericht is, is persoonlijke aandacht en waardering voor de persoon zelf belangrijker dan voor het behaalde resultaat of de geleverde prestatie.

Moeter is tegengesteld aan willer. De logica van oorzaak en gevolg is duidelijk hoorbaar in de communicatie van een moeter. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Duidelijkheid is de wens die hoort bij deze behoefte en heeft een motiverend effect. Onduidelijkheid daarentegen heeft een demotiverend effect. Moet het nu wel, of moet het nou niet.

Willer is tegengesteld aan moeter. Een relatie met deze behoefte moet een keuze kunnen hebben. Dat werkt motiverend. Je moet dit of je moet dat werkt als een rode lap op een stier.  Niets werkt zo demotiverend als het  onthouden of ontnemen van een eigen keuze.