Soms praat en leef je volkomen langs elkaar heen

Relatieprofiel

Het relatieprofiel heeft als doel de verschillen en overeenkomsten in de onbekende behoeften aan te tonen die herkenbaar zijn in het gedrag, de manier van reageren en de manier van communiceren

Relaties

'We zijn uit elkaar gegroeid'. Zo'n uitspraak kan pijnlijke gevolgen hebben. Het relatieprofiel geeft inzicht in de tegengestelde behoeften en de daarbij behorende communicatie. Kennis hierover kan een opening zijn om weer wat meer tot elkaar te komen en elkaar beter te begrijpen. Jouw partner heeft waarschijnlijk niet echt de behoefte om je te kwetsen en andersom.

Verschillende behoeften

Wanneer je contact hebt met je partner, kan je soms het gevoel krijgen dat je van een andere planeet komt.
De kans bestaat dat die een tegengestelde behoefte heeft dan dat jij hebt. Tegengestelde behoeften kunnen een grote druk op de relatie leggen, omdat irritatie, terughoudendheid en onbegrip steeds terug keert.

Hernieuwde kennismaking

.Wil jij weten welke behoeften van jou en jouw relatie de boventoon voeren in motivatie, gedrag, manier van communiceren en reageren? En wil je investeren in jouw relatie, maak dan het relatieprofiel. Hierin staan van beiden de overeenkomsten en tegenstellingen in de behoeften. Een hernieuwde kennismaking.
ISBN 9789082384154

Blog

Zes paar tegengestelde behoeften met daarbij behorende communicatiepatronen.
Het klinkt allemaal moeilijker dan het is. Voorbeelden uit het dagelijks leven zullen de verschillen nog meer verduidelijken.
Nu is er een mogelijkheid om hierover een ander gesprek te hebben. Een gesprek om tot elkaar te komen en niet om te veranderen. Communicatie Nieuwe Stijl.